VLCモバイル

The BCR Club

Paintball

Paintball (shooting painting) is a fighting sport fake as the battle simulation. Some players are divided into 2 teams. Each team is responsible for eliminating the opposing team by shooting bullets painted on the armor of the opposing team members. Participants were equipped with guns, paintball, military uniforms, armor, hats, protective masks ... to ensure the safety of the game. This is calculated with the game, allowing the ability to coordinate training, solidarity, improve observational skills, judgment, cunning, personal bravery. Shooting game made ​​in 4 models battle as "urban jungle, Normandy 1944 keyboard." Scale from 4 people to 25 people on each side.
crisp gunshots, bullets fly brushed as giving you a thrill, as is life and death. What are you waiting to " THE ONLY AFTER AN HOUR soldiers . "

Service time: From Monday to Sunday (Tuesday holiday).

For more information, please contact:

Paintball - Hotline: 0974 802 877.


Paintball (bắn súng sơn) là một môn thể thao đánh trận giả được mô phỏng như các trận chiến. Số người chơi được chia làm 2 đội. Mỗi đội có nhiệm vụ loại trừ đội đối phương bằng cách bắn các viên đạn sơn màu vào áo giáp của các thành viên đội đối phương. Người tham gia được trang bị súng, đạn sơn, quân phục, áo giáp, nón, mặt nạ bảo hộ… để đảm bảo sự an toàn khi ra trận. Đây là trò chơi mang tính đồng đội cao, giúp rèn luyện khả năng phối hợp, tinh thần đoàn kết, nâng cao kỹ năng quan sát, phán đoán, mưu trí, lòng dũng cảm của cá nhân. Trò chơi bắn nhau được thực hiện trong 4 mô hình trận địa như: "thành thị, rừng núi, Normandy 1944, bàn phím."với quy mô từ 4 người đến 25 người mỗi bên.
Tiếng súng nổ giòn, những viên đạn bay sượt qua người càng tạo cho bạn cảm giác hồi hộp, sống chết như thật. Còn chờ gì nữa hãy "THÀNH CHIẾN SĨ CHỈ SAU MỘT GIỜ".

Thời gian phục vụ : Từ Thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần (Thứ 3 nghỉ).

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Paintball – Hotline : 0974 802 877 .

より大きな地図で The BCR Paintball を表示

News :

登録番号: 1021
ページ管理者 : VLC
Design by Minimalistic Design